Kullanımdaki Ürünler

Ray uygulamalarına yönelik deno ürün portföyü deno rail montaj sisteminden ve genel ray bileşenlerinden oluşur. deno rail montaj sistemi, montaj rayları ve ilişkili bağlantı parçaları standartlaştırılarak oluşturulmuştur. Pres geçme montaj raylarını kullanmak standartlaşmayı malzeme kullanımı anlamında hem uygun maliyetli hem de verimli kılar çünkü bu sistem çok çeşitli raylı taşıt uygulamalarına uygundur. deno, aynı zamanda masa menteşeleri, kaldırma levhaları veya vida dişli bloklar gibi özel ihtiyaçlara yönelik çok çeşitli teknik ray bileşenleri üretmektedir.

deno-rail